АККУМУЛЯТОР


АККУМУЛЯТОР

Аккумулятор бол тээврийн хэрэгслийг асаах, тоноглолыг тэжээлээр хангах боломжийг бидэнд өгдөг эрчим хүчний эх үүсвэр юм. Өнөө үед аккумулятор бол автомашины цахилгаан эд анги, электрон системийг зөв ажиллуулахад нөлөөлдөг гол элементүүдийн нэг юм.

Mopar® брэндийн оригинал аккумулятор таны Jeep автомашинд зориулан боловсруулсан үр бүтээмжтэй байдал , тэнцвэртэй систем болох боловсронгуй цахилгааны шийдэл зэргийг санал болгодог®.