JEEP ® СОНГОН, ШАТАХУУН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ОЛЖ МЭДЭЭРЭЙ

ШАТАХУУН ЗАРЦУУЛАЛТ

2.4 литрийн Tigershark® I4 хөдөлгүүр

184 мх
171 фунт эргэх хүч
9 хурдтай автомат хүч дамжуулах эд анги

TRAILHAWK®
Түлшний хэмнэлт (KMPL)
Хурдны замд жолоодох дээд хязгаар:
4x4
Түлшний савны багтаамж (литр)
3.2 л Pentastar® V6 VVT хөдөлгүүр

271 мх
239 фунт эргэх хүч
9 хурдтай автомат хүч дамжуулах эд анги

LIMITED
Түлшний хэмнэлт (KMPL)
Хурдны замд жолоодох дээд хязгаар:
FWD
Хурдны замд жолоодох дээд хязгаар:
4x4
Түлшний савны багтаамж (литр)
TRAILHAWK®
Түлшний хэмнэлт (KMPL)
Хурдны замд жолоодох дээд хязгаар:
4x4
Түлшний савны багтаамж (литр)

ШАТАХУУН ЗАРЦУУЛАЛТ

3.6 л Pentastar® V6 VVT хөдөлгүүр

290 мх
260 lb-ft мушгих хүч
8 хурдтай автомат хүч дамжуулах эд анги

LIMITED
Шатахуун Зарцуулалт
Хурдны замд жолоодох дээд хязгаар:
4x2
913 км
Хурдны замд жолоодох дээд хязгаар:
4x4
913 км
Шатахуун савны багтаамж (литр)
93.1
Түлш хэмнэх технологитой 5.7 л V8, VVT V8 хөдөлгүүр

360 мх
390 lb-ft мушгих хүч
8 хурдтай автомат хүч дамжуулах эд анги

LIMITED
Шатахуун Зарцуулалт
Хурдны замд жолоодох дээд хязгаар:
4x2
716 км
Хурдны замд жолоодох дээд хязгаар:
4x4
716 км
Шатахуун савны багтаамж (литр)
93.1
3,0 литрийн EcoDiesel V6 хөдөлгүүр

240 мх
420 lb-ft мушгих хүч
8 хурдтай автомат хүч дамжуулах эд анги

LIMITED
Шатахуун Зарцуулалт
Хурдны замд жолоодох дээд хязгаар:
4x2
895 км
Хурдны замд жолоодох дээд хязгаар:
4x4
895 км
Шатахуун савны багтаамж (литр)
93.1

ШАТАХУУН ЗАРЦУУЛАЛТ

Түлш хэмнэх технологитой 6.4 л V8 хөдөлгүүр

475 мх
470 фунт эргэх хүч
8 хурдтай автомат хүч дамжуулах эд анги

SRT®
Түлшний хэмнэлт (KMPL)
Хурдны замд жолоодох дээд хязгаар:
4x4
Түлшний савны багтаамж (литр)

ШАТАХУУН ЗАРЦУУЛАЛТ

3.6 л Pentastar® V6 VVT хөдөлгүүр

285 мх
260 фунт эргэх хүч
6 хурдтай автомат хүч дамжуулах эд анги

SPORT
Түлшний хэмнэлт (KMPL)
Хурдны замд жолоодох дээд хязгаар:
4x4
Түлшний савны багтаамж (литр)
SAHARA
Түлшний хэмнэлт (KMPL)
Хурдны замд жолоодох дээд хязгаар:
4x4
Түлшний савны багтаамж (литр)
RUBICON
Түлшний хэмнэлт (KMPL)
Хурдны замд жолоодох дээд хязгаар:
4x4
Түлшний савны багтаамж (литр)

ШАТАХУУН ЗАРЦУУЛАЛТ

3.6 л Pentastar® V6 VVT хөдөлгүүр

285 мх
260 фунт эргэх хүч
6 хурдтай автомат хүч дамжуулах эд анги

SAHARA
Түлшний хэмнэлт (KMPL)
Хурдны замд жолоодох дээд хязгаар:
4x4
Түлшний савны багтаамж (литр)

ШАТАХУУН ЗАРЦУУЛАЛТ

2.4 литрийн Tigershark® I4 турбо хөдөлгүүр

180 мх
175 lb-ft мушгих хүч
9 хурдтай 948TE автомат хүч дамжуулах эд анги

LIMITED
Шатахуун Зарцуулалт
Хурдны замд жолоодох дээд хязгаар:
4x2
632 км
Хурдны замд жолоодох дээд хязгаар:
4x4
592 км
Шатахуун савны багтаамж (литр)
48
TRAILHAWK®
Шатахуун Зарцуулалт
Хурдны замд жолоодох дээд хязгаар:
4x2
632 км
Хурдны замд жолоодох дээд хязгаар:
4x4
592 км
Шатахуун савны багтаамж (литр)
48

ШАТАХУУН ЗАРЦУУЛАЛТ

Зогсох/Явах функц бүхий 2.4Л I4 M-Air Хөдөлгүүр

180 мх
175 lb-ft мушгих хүч
9 Шатлалт Автомат Хурдны Хайрцаг

TRAILHAWK
Шатахуун Зарцуулалт
Дээд хурд:
4x4
673 км
Шатахуун савны багтаамж (литр)
60

ШАТАХУУН ЗАРЦУУЛАЛТ

2.0L Direct-Injection Turbo Хөдөлгүүр

270 мх
290 lb-ft мушгих хүч
8 Шатлалт Автомат Хурдны Хайрцаг

RUBICON
Шатахуун Зарцуулалт
Дээд хурд:
4x4
744 км
Шатахуун савны багтаамж (литр)
70

ШАТАХУУН ЗАРЦУУЛАЛТ

2.0L Direct-Injection Turbo Хөдөлгүүр

270 мх
290 lb-ft мушгих хүч
8 Шатлалт Автомат Хурдны Хайрцаг

RUBICON
Шатахуун Зарцуулалт
Дээд хурд:
4x4
830 км
Шатахуун савны багтаамж (литр)
70
SAHARA
Шатахуун Зарцуулалт
Дээд хурд:
4x4
830 км
Шатахуун савны багтаамж (литр)
81

ШАТАХУУН ЗАРЦУУЛАЛТ

2.4L I4 MultiAir® Хөдөлгүүр

180 мх
171 lb-ft мушгих хүч
9 Шатлалт Автомат Хурдны Хайрцаг

LONGITUDE
Шатахуун Зарцуулалт
Дээд хурд:
4x4
792 км
Шатахуун савны багтаамж (литр)
60